Nøyaktighets-
 grad
Basismål i millimeter
 
  0,5 til 3 over over    6 til 30 over   30 til 120 over 120 til 400 over 400 over 1000 over 2000
  3 til 6 til 1000 til 2000 til 4000
f (fin) ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 -
m (medium) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2
c (grov) ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 ± 3 ± 4
v (meget grov) - ± 0,5 ± 1 ± 1,5 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 8

 

Web: Salit