Velkommen til vår verkstedmanual.

Volum m3 cu. in. cu. ft. gallon imp gallon us
m3 1 61023 35,315 219,97 264,175
cu. in. 0,00001639 1 0,0005787 0,003601 0,004329
cu. ft. 0,028317 1728 1 6,228783 7,480519
gallon imp 0,004546 277,4 0,160545 1 1,20096
gallon us 0,003785 231 0,133183 0,832667 1
           
Lengdemål meter tomme(inch) fot (foot) yard  
m (meter) 1 39,37 3,2808 1,09361  
in" (inch) 0,0254 1 0,0833 0,02777  
ft` (foot) 0,3048 12 1 0,33333  
yd (yard) 0,914 36 3 1  
           
Trykk N/m2 N/cm2 N/mm2 psi  
Pascal 1 0,0001 0,000001    
Megapascal 1000000 100 1 0,006894757  
bar 100000 10 0,1 0,06894757  
psi 68947,57 0,6894757 0,006894757 1  
           
Masse kg pound grain ounze  
kg (kilogram) 1 2,204624 15434,337 35,275  
lb (pound) 0,453592 1 6993,007 16  
gr (grain)   0,000143 1 0,0022878  
oz (ounze) 0,028349 0,0625 437,1 1  
           
Areal m1 sq. in. sq. ft. sq. yd.  
m2 1 1550 10,764 1,196  
sq. in. 0,00064516 1 0,006944 0,0007716  
sq. ft. 0,092903 144 1 0,1111111  
sq. yd. 0,836127 1296 9 1  

Disclaimer:
Alle tall i tabellene på Verkstedmanual.no er fra normverk eller beregnet fra grunndata, og brukes på eget ansvar.

 

 

 

 

 

Web: Salit